Info 29.10.2020

Lappträsk kommun kommer inte att fortsätta den två veckor långa stängningen, men om situationen förändras kommer snabba beslut att fattas.

Rekommendation om ansiktsmask för besökare och inom fritidsaktiviteter

Lappträsk kommun reagerade snabbt på de växande coronasmittorna och exponeringar genom att införa en två veckors stängningsstrategi för ett par veckor sedan. Nu är situationen mer stabil så stängningsstrategin fortsätter inte längre efter de ursprungliga två veckorna. Detta innebär att biblioteket och ungdomsväsendet öppnas och dörrarna till kommungården och idrottsanläggningarna öppnas.

Lappträsk kommun ger en rekommendation om användning av ansiktsmask för alla personer som besöker kommunens verksamhet. Det betyder till exempel personer som för och hämtar barn till och från dagis, liksom kommunens egen personal när de besöker en annan enhet än sin egen. Dessutom ger Lappträsk kommun en rekommendation att använda ansiktsmask inom fritidsaktiviteter, förutom under träning.

Det är dock bra att komma ihåg att även om restriktioner löses upp är situationen inte över, men att det krävs av kommuninvånarna att fortfarande orka fortsätta i enlighet med rekommendationerna.

-Om situationen blir värre kommer vi snabbt att gå in för liknande lösningar. Vi följer noga utvecklingen av situationen, säger kommundirektör Tiina Heikka.

Fortfarande i kraftvarande rekommendationer:

Offentliga tillställningar och allmänna sammankomster för mer än 20 (tjugo) personer kan hållas inomhus och i avgränsade utomhusområden, förutsatt att säkerheten kan garanteras i enlighet med instruktionerna från utbildnings- och kulturministeriet och Institutet för hälsa och välfärd den 21.9.2020. Förordningen gäller för tiden 1.11.-30.11.2020.

Användning av ansiktsmask rekommenderas för personer över 15 år:

· i kollektivtrafik
· i offentliga lokaler och under offentliga evenemang
· privata tjänstleverantörers lokaler (butiker, banker, etc.)
· i läroanstalter på andra stadiet, i högskolor och i ungdomsarbete
· i hobbyverksamhet
· på arbetsplatser då man inte kan hålla avstånd, vistas växelvis i lokaler eller inte kan fullfölja andra hygien- och säkerhetsregleringar
· för personalen inom hälso- och sjukvården i patient- och klientarbetet

Distansarbete rekommenderas i mån av möjlighet.

Kommunens två veckor långa stängningsstrategi var exceptionell, men kommunens åtgärder har mottagits väl av kommuninvånarna.

-Invånarna har förstått allvaret i situationen och jag tror att detta också har bidragit till att öka förståelsen för situationen i Lappträsk. Förhoppningsvis kommer rekommendationerna att fortsätta följas så att vi kan hålla kommunens tjänster och även företagarna igång, betonar kommundirektör Heikka.

-Situationen kommer förmodligen att fortsätta länge framöver, nu är det dags för oss att lära oss att agera i denna förändrade situation och göra ansiktsmasker och säkerhetsavstånd till en del av vårt normala liv, betonar Tiina Heikka.