Info 23.11.2020

Regionförvaltningsverket i Södra Finland förbjuder alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 20 personer som ordnas inomhus i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. Beslutet är i kraft från och med måndagen den 23 november tre veckor framåt till och med den 13 december 2020. Offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 20 personer kan ordnas i avgränsade områden utomhus förutsatt att man följer undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds (THL) anvisning om säkra avstånd och hygienrutiner.

Utöver dessa har Lappträsk kommuns ledningsgrupp dragit följande linjer:

  • hobbygruppsverksamhet för vuxna avbryts för tre veckor framåt (23.11.-13.12) i kommunens utrymmen och all hobbygruppsverksamhet begränsas till max 20 personer. Även privata aktörer rekommenderas avbryta hobbygruppsverksamheten.
  • I kommunens konditionssal får max 5 personer i gången vistas under tiden 23.11.-13.12
  • distansjobb rekommenderas alltid när det är möjligt. Ansiktsmask rekommenderas på jobben då inte säkerhetsavstånd kan hållas. Det rekommenderas också att man inte samlas onödigt i pausutrymmen. Alltså vi fördelar kaffe- och matpauser och ordnar inte heller andra sammankomster.
  • det rekommenderas att inte privata tillställningar med över 10 personer ordnas än så länge
  • rekommendation om användning av ansiktsmask för alla personer som besöker kommunens verksamhet. Det betyder till exempel personer som för och hämtar barn till och från dagis, liksom kommunens egen personal när de besöker en annan enhet än sin egen
  • arbetarna i Tallmogården fortsätter använda ansiktsmask och besöken fortsätter som förut (besökaren tas emot i dörren, ansiktsmask för både besökaren och boende, besök endast i eget rum).

Lovisa stad rekommenderar ansiktsmask inom den grundläggande utbildningens årskurser 7-9 och till taxiresor. Dessutom är rekommendationen som staden gav 12.10.2020 gällande användning av ansiktsmask inom gymnasiet och ungdomsarbete fortfarande i kraft. Dessa rekommendationer gäller läroanstalternas undervisningspersonal och övrig personal (exempelvis personal som sköter bespisning, städning och underhåll).

Det ges ingen maskrekommendation till lågstadier och daghem än.

Ytterligare uppmärksamhet bör ägnas åt att minimera antalet kontakter, god handhygien och andra försiktighetsåtgärder.

Lappträsk kommun övervakar noga utvecklingen av situationen och vid behov skärper åtgärderna för att förhindra spridning av infektioner.