Info 1.2.2022

Regionförvaltningsverket upphävde beslutet om stängning av inomhuslokaler

Regionförvaltningsverket upphäver sitt beslut den 21.1.2022 (ESAVI/2066/2022) med stöd av § 58 g i lagen om smittsamma sjukdomar om stängning av kund-, deltagar- och väntrum som är öppna för allmänheten eller avsedda för en begränsad grupp av kunder eller deltagare som avses i § 58 g 4 mom. i lagen om smittsamma sjukdomar för tiden 1.2.2022-7.2.2022. Från och med början av februari kan alla lokaler som stängts genom beslut av regionförvaltningsverket öppnas för kunder och allmänheten.

Alla stängda kommunala anläggningar kan öppnas för deltagare från och med tisdagen den 1.2.2022, men hälsa och säkerhet måste fortfarande garanteras när anläggningarna används. Vårdbördan i Nyland är fortfarande hög, men de rättsliga förutsättningarna för ett nedläggningsbeslut är inte längre uppfyllda. Beslutet av regionförvaltningsverket i Södra Finland gäller bland annat konditionssalar och andra liknande idrottsanläggningar inomhus. Detta innebär att gruppträning, kontaktsporter och dans återigen är tillåtna i Lappträsk kommun. Ungdomsgården Unkkan öppnas den 2.2. Konditionssalen fungerar normalt och idrottsanläggningarna kommer att vara tillgängliga enligt bokningar från och med 1.2.

Evenemang för upp till 50 personer är tillåtna om alla har sittplatser.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland (AVI) har också beslutat att lätta på den nuvarande begränsningen för offentliga möten enligt § 58 i lagen om smittsamma sjukdomar, så att offentliga möten och allmänna sammankomster med upp till 50 personer i fortsättningen kan hållas inomhus, förutsatt att deltagarna har anvisade sittplatser. Beslutet gäller från 1.2.-15.2.2022.

Bestämmelsen om hälsoskyddsanvändning av begränsningarna för kundutrymmen enligt § 58 d i lagen om smittsamma sjukdomar förlängs med två veckor från den 1.2.-15.2.2022.