Influensavaccin

Tidsbokningen till Östra Nylands välfärdsområdes influensavaccination öppnar 30.10 kl. 9.00. Man kan boka tid för vaccination på vaccinationsställena vid Östra Nylands välfärdsområdes alla hälsostationer. Influensavaccinationerna inleds vecka 45.

Den digitala tidsbokningen finns på adressen www.ostranyland.fi(förflyttning till en annan tjänst), Länkar till tidsbokningen publiceras närmare tidsbokningen. Man kan också boka vaccinationstider per telefon genom att ringa hälsostationen.

Lappträsk                                    044 4 555 360

Kom till vaccination endast om du är frisk. Ha med dig ditt FPA-kort. Klä dig så att det är lätt att blotta överarmen.

Säsongsvaccin för gravida kvinnor, barn, barnfamiljer och ungdomar

Det rekommenderas att man tar influensavaccin, som är gratis bland annat för alla gravida kvinnor och för barn i åldern 6 månader till 7 år. Influensavaccinet är också gratis för de närstående till barn under 6 månaders ålder samt för personer i alla åldrar som på grund av sjukdom eller behandling är utsatta för en risk att insjukna allvarligt i influensa. https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/rokotteet-a-o/influenssarokote/kenelle-ilmainen-influenssarokote-(förflyttning till en annan tjänst)

De som är 2–6 år gamla får sitt influensavaccin som nässpray. En dos vaccin som nässpray räcker till för att ge skydd under hela influensaperioden. Personer i andra åldersgrupper får influensavaccin som injiceras. Under 9-åriga barn som förut inte har fått influensavaccin eller som förut enbart har fått en dos influensavaccin som injektion behöver två doser influensavaccin som injektion. Minst fyra veckor ska förflyta mellan den första och den andra dosen.

Influensavaccination på rådgivningsbyråerna

Influensavaccin kan man också få i samband med ett vanligt besök på mottagning och vid de övriga öppna vaccinationsställena på hemorten. Om det i familjen finns ett barn som ska vaccineras, är det möjligt att samtidigt vaccinera föräldrarna och de övriga syskonen på rådgivningsbyrån.

Rådgivningsbyrån i Lappträsk

Rådgivningsbyrån i Lappträsk, med tidsbokning, tfn 044 505 1091 (vardagar kl. 12–13)

Kunderna vid rådgivningsbyrån i Lappträsk är välkomna utan tidsbokning också till Lovisa vid de angivna tidpunkterna för vaccination.