I Lovisa begränsas spårningen av coronavirussmittor och sättande i karantän

På grund av den kraftiga ökningen av coronavirussmittor är man även i Lovisa tvungen att begränsa spårningen av exponerade kontakter och sättande av dem i karantän.

Smittfallen blir kända med en fördröjning och man klarar inte av att i efterhand förebygga spridningen av smittor med karantänbestämmelser som fattas efter den egentliga karantäntiden löpt ut.

– Vi hinner fortfarande kontakta alla som visat sig vara positiva i officiella coronavirustest. På grund av den utmanande situationen håller vi dock nu på att ge upp spårningen av exponerade i skolor och daghem, berättar grundtrygghetsdirektör Carita Schröder.

Spårningen av exponerade sker begränsat även på arbetsplatser och inom hobbyer. Familjeexponeringar spåras fortfarande.

– För att förebygga spridningen av coronaviruset är nu var och ens egen verksamhet viktig. Det rekommenderas att den som uppvisar symptom isolerar sig och gör ett hemmatest. De som fått ett positivt testresultat bör informera sina egna närkontakter, uppmanar den ledande läkaren Marika Ylärakkola.

Mer uppgifter om kriterierna för att söka sig för testning samt om rekommendationerna för isolering och karantän finns på Lovisa stads webbplats på adressen www.loviisa.fi/sv/social-och-halsovard/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19/misstanker-du-coronavirus-att-soka-sig-till-test/