I Lappträsk görs förberedelse för förlängning av exceptionella omständigheter och dess ekonomiska effekter

I Lappträsk görs förberedelse för förlängning av exceptionella omständigheter och dess ekonomiska
effekter

Endast nödvändiga kostnader är tillåtna och permitteringar på kommande

Den exceptionella situation som orsakats av coronaviruset förvärrar de finländska kommunernas och även Lappträsk kommuns ekonomi ytterligare.

– Den ekonomiska situationen i Lappträsk kommun har varit svag redan före krisen och det kan nu
sägas att denna exceptionella situation ytterligare kommer att försvaga den. Tyvärr måste vi med
kort varsel redan nu reagera på detta, säger kommundirektör Tiina Heikka.

Kommundirektören har redan gett allmänna anvisningar till sektordirektörerna att endast tillåta
nödvändiga kostnader och att användningen av anslag endast fördelas till nödvändiga tjänster.

– Dessutom har jag för avsikt att lägga fram ett förslag till kommunstyrelsen den 30.3.2020, att starta
förberedelserna för ett ekonomiskt balansprogram. Årsredovisningen för år 2019 hade redan ökat
det kommunala koncernunderskottet i en sådan utsträckning att kriterierna för en kriskommun
uppfylls. Detta innebär att kommunen självständigt måste vidta aktiva åtgärder för att förbättra
ekonomin. Det är troligt att staten kommer att göra en utvärdering av kommunen, säger
kommundirektör Tiina Heikka.

En exakt bedömning av effekterna av coronaviruset på den kommunala ekonomin har ännu inte gjorts, men det kommer att påverka med t.ex. en kraftig nedgång i intäkterna och högre sociala kostnader.

– Tyvärr kommer detta att innebära en mycket stram ekonomi och förändringar i
tjänsteproduktionen. Också inom personalen måste vidtas åtgärder när de statliga åtgärderna
inneburit att filialer stängts och avbrutit tjänsteproduktionen. Permitteringar kan inte undvikas,
säger kommundirektören.

Den 20.3.2020 beslöt kommunstyrelsen i Lappträsk att inleda ett samarbetsförfarande i kommunen.

Ledningsgruppens inriktningar 20.3.2020
Kundavgifterna inom småbarnsfostran ersätts för tiden 18.3-13.4.2020 enligt följande:
– för tiden 18.3-22.3.2020 retroaktivt enligt frånvaro.
– för tiden 23.3-13.4.2020 om frånvaro har meddelats i förväg senast föregående dag.
Ersättningsperioden börjar därför tidigast den 18.3 och beslutet att återbetala kundavgiften kommer att
fattas enligt följande formel:
Beräkningsgrund: Ersättningen beräknas på samma sätt som under sommar- och julperioderna, dvs.
dagspriset beräknas genom att dela månadsavgiften med antalet arbetsdagar i månaden. Ersättningen är
dagspriset multiplicerat med antalet frånvarande dagar och beror inte på barnets ålder.
Om ersättningen meddelas via Wilma och hemsidan.

Stöd för företagare
Företagare i Lappträsk behöver stöd i en svår situation. Det noterades att det finns ett behov av att
fokusera sig på arbetsinsatser och små upphandlingar av tjänster för att stödja företagare.
Näringssekreteraren kommer att öppna en tillfällig telefonjour mån – fre kl 9-11 för att hjälpa företagaren.

Det föreslås att skolavtalet ingås med Lovisa

Kouvola stad har sagt upp kontraktet för utbildning i årskurserna 7-9 med Lappträsk. Förhandlingarna har inte nått en acceptabel kostnadsnivå för Lappträsk kommun. Lovisa stad erbjuder ett förmånligare avtal. I denna ekonomiska situation – och med tanke på möjligheten för elever att fortsätta i gymnasiet (Lovisa har ett gymnasium, Elimäki har inte) har kommundirektören och direktören för bildningsväsendet ansett att det åt förtroendevalda presenteras ett skolavtal med Lovisa från och med 1.8.2020. Bildningsnämnden diskuterar ärendet måndagen den 23.3.2020. Avtalet godkänns slutligen av fullmäktige.

Ledningsgruppen i Lappträsk kommun