I Lappträsk får familjer de tjänster de behöver

I Lappträsk har familjer möjlighet att få sina barn antingen i finsk- eller svenskspråkig småbarnsfostran. Kommunen har fungerande tvåspråkiga tjänster och barnens språkliga rättigheter har skyddats. -Vi har utmärkta möjligheter att förverkliga de språkliga rättigheterna för våra kundfamiljer, säger Paula Kaikkonen.

Pressmeddelande 6.2.2020