Husulabacken detaljplanändering, inledning och offentligt evenemang

Kommunstyrelsen har vid sitt sammanträde den 31 oktober 2022, § 164, beslutat att meddela inledning av ändringen av Husulabackens detaljplan. I samma samband publicerar man detaljplanändringens program för deltagande- och bedömning, PDB.

Planområdet ligger i de nordöstra delarna av Ingermansby, cirka två kilometer från Kyrkby centrum, beläget på dess västra sida. Planområdet gränsar till Lappträsk i norr, skogklädda område som var tidigare åkrar i öster, riksväg 6 i söder och Sjökulla bostadsområdet i väster samt ett landskapligt värdefullt åkerfält.

Detaljplan för området är i stort sett orealiserad vad gäller kvartersområden. Syftet med ändringen av detaljplanen är att visa byggandet av småhus på egna separata tomter i området och att revidera planbestämmelserna och byggsettsanvisningar på ett sådant sätt att de bidrar till områdets förverkligande. Planområdets yta är cirka 30,5 hektar.

För mer information om planarbete, kontakta teknisk direktör Kristiina Tikkala, tel 044 720 8652, kristiina.tikkala(at)lapinjarvi.fi.

Inledningsanmälan och PDB kommer att finnas att beskåda mellan 21.11- 4.12.2022 på kommunens hemsida www.lapinjarvi.fi och på servicepunkten, Lappträskvägen 20 A, 07800 Lappträsk. Under denna tid kan deltagarna uttrycka skriftliga eller muntliga åsikter om dem. PDB finns tillgängligt under hela planeringsprojektet och kommer att kompletteras vid behov när projektet fortskrider.

Den 21 november 2022 hålls ett informationsmöte om ändringen av detaljplanen för området, först i planområdet, Husulavägen kl 15:00 och i kommungård kl 17:00. Då har deltagarna möjlighet att diskutera ändringen av detaljplanen med företrädare för kommunen och konsulten som utarbetar detaljplanändring.

Synpunkter på inledning av detaljplanändringen ska lämnas skriftligen till tekniska nämnden före påseendeperiodens utgång till kunta@lapinjarvi.fi eller per post till adressen: Lappträsk kommun, tekniska nämnden, Lappträskvägen 20 A, 07800 Lappträsk.

Lappträsk 17.11.2022

Kommunstyrelsen

PDB Lappträsk Husulabacken DPFliite

khn ote311022_164