HUR FUNGERAR FÖRVALTNINGEN I EN MÄNNISKOORIENTERAD KOMMUN?

 

Kom och berätta din åsikt om framtidens förvaltningstjänster onsdag 24.8.2016 med början kl. 18 i Kirkonkylän koulus matsal.

Vi diskuterar kommunens uppgifter och kommuninvånarnas möjligheter att delta och påverka.

Alla åsikter är värdefulla.