Helsingin Erikoishöyläys

Helsingin Erikoishöyläys är ett specialföretag med produkter av trä som har specialiserat sej på olika lister och paneler. I företagets produktsortiment finns hundratals olika profiler. Vid behov gör Erikoishöyläys lister i den modell kunden önskar enligt kundens modellbitar eller ritningar.

Helsingin Erikoishöyläys är ett lappträskföretag trots sitt namn. Mika Sara, verkställande direktör i Erikoishöyläys beskriver saken så här: ”När vi köpte Sahakoski sågområde i Lappträsk flyttade vi tillika företagets hemort till Lappträsk. Stor del av vår verksamhet finns i Helsingfors i Mosabacka där största delen av våra konsumentkunder bor. I verksamhetsutrymmena i Lappträsk gör vi lister, paneler och torkar och förvarar trä för vidare träförädling”.

Helsingin Erikoishöyläys Oy är grundat år 1996 för att fortsätta med Länsilista Ky:s traditionella hyvleriverksamhet. Företaget behärskar hyvleriprocessens kvalitetsfaktorer alltifrån råvara till en färdig produkt. Yrkesstolthet och sakkunnighet garanterar en hög kvalité på våra produkter. Alla våra produkter tillverkas av de bästa råvarorna med goda hyvlerispår och noggrant mått efter den profil kunden behöver.

De viktigaste produktgrupperna Erikoishöyläys har är lister, paneler och golvbräden, men till sortimentet hör också mycket annat.

I lager finns ca 300 olika profillister. Tall, asp, björk, gran och klibbal är de mest använda inhemska träslagen. Till sortimentet hör också bok, lärk, ask, ek, lönn, körsbär, mahogny, douglasgran och andra ädelträ. Erikoishöyläys levererar också lister och paneler som färdigt målade eller lackade.

Värmebehandlade produkter finns att få av björk i två olika nyanser samt i asp och ask.