Guidad visning av Klockarparken 22.8 kl. 17.00

Tisdagen 22.8 ordnas en guidad visning av Klockarparken. Monica Äijälä som är planerare av grönområden, och Erja Rappe, som planerar trädgårdsmiljöer med terapeutisk inverkan, fungerar som guider. De har båda varit betydelsefulla i planerandet och förverkligandet av Klockarparken. En vandring på svenska ordnas kl 17.00 och på finska kl 18.00. Samling på parkeringsplatsen mittemot kommunhuset på Lappträskvägen 20 a, Lappträsk. Guidningen är kostnadsfri och öppen för alla.