GE NAMNFÖRSLAG ÅT LAPPTRÄSK EGEN MOBILAPP

Lappträsk kommun utvecklar i samarbete med Future Dialog en mobilapplikation som delaktiggör kommuninvånare. Appen laddas ner gratis i smarttelefoner och via appen kan man följa med aktuella ärenden i kommunen och samtidigt fungerar den som en interaktionskanal i fickformat mellan kommuninvånare och kommunen. Liknande gemenskapsappar har tagits i bruk även i Uleåborg, Lahtis och Seinäjoki. Appen är avsedd för alla kommuninvånare och försöket kommer att inledas i augusti.

 
Nu ber vi om er åsikt, vad skulle vara ett bra namn för lappträskbornas egen app? Vi väljer det bästa förslaget och publicerar namnet på vinnaren på kommunens egna sidor och på Facebook.

Delta i namntävlingen genom att kommentera denna uppdatering på Facebook eller på kommunens sidor eller via epost aino.laukkanen@lapinjarvi.fi senast 13.6.2018.”