Gardesjägarregementets krigsmannaedgång för kontingent 2/22 ordnas i Lappträsk i augusti

Lappträsk kommun är hedrad att vara värd i augusti 2022 för krigsmannaedgång- och försäkran ceremonin för de värnpliktiga som börjar i juli vid Gardesjägarregementet. Det har i flera år diskuterats om att ordna en krigsmannaedgång i Lappträsk, men på grund av coronapandemin har inga krigsmannaedgångar ordnats som öppna evenemang utanför garnisonen under lång tid.

– Det var med glädje vi i början av året fick information om att krigsmannaedgången kunde börja planeras för i år i vår kommun, om coronasituationen tillåter det. Det verkar nu möjligt att ordna större evenemang när det gäller coronan, säger Jonna Nygård, näringslivs- och kommunikationssekreterare i Lappträsk kommun.

– Den allmänna världssituationen är naturligtvis fortfarande en faktor att ta hänsyn till vid ett evenemang av det här slaget, men arrangemangen har nu påbörjats och kommer att fortsätta under förutsättning att evenemanget kan organiseras”, fortsätter Nygård.

Krigsmannaedgången ordnas i samarbete med Gardesjägarregementet den 12.8.2022. Det totala antalet rekryter som avlägger eden och försäkran är drygt 700. Evenemanget är dessutom öppet för allmänheten och rekryternas familjer är välkomna att delta. Totalt väntas cirka 2 000-3 000 besökare anlända till orten. Det är därför en bra idé för både invånarna och lokala företag att skriva upp datumet i kalendern redan nu.

Dagen inleds med en gemensam flagghissningsceremoni tillsammans med daghemmet Trolldalen och Gardesjägarregementet. Detta kommer att följas av en kransnedläggningsceremoni vid hjältegravarna. Krigsmannaedgången äger rum kl. 12.00 på Mariebergs idrottsplats och föregås av krigsmannaförsäkran i Klockarparken. Efter krigsmannaedgången görs en förbimarsch längs Lappträskvägen. Förbimarschen orsakar små förändningar i trafikarrangemangen i kyrkbyn. Under dagen hålls även en utrustningsutställning i närheten av Klockarparken och i Klockarparken uppträder Gardets musikkår.

Mer information om de detaljerade arrangemangen ges i takt med att evenemanget fortskrider under våren och sommaren.

Tilläggsinformation:

Lappträsk kommun, Jonna Nygård, 044-7208697, jonna.nygard@lapinjarvi.fi

Gardesjägarregementet: kapten Jarkko Piekkari, 0299-421 230, jarkko.piekkari@mil.fi