Fullmäktige sammanträder 7.6.2023 kl. 18.00 på ungdomslokalen Lindarås i Lindkoski

Fullmäktige i Lappträsk sammanträder onsdagen 7.6.2023 med början kl. 18.00 på ungdomslokalen Lindarås, Lokaltået 28, 07840 Lindkoski. Möteskallelsen är till påseende på kommunens webbplats..
Det justerade protokollet är publicerat på kommunens webb-plats under tiden 12.6.2023-18.7.2023.

Fullmäktigemötet är öppet för allmänheten. Välkommen att diskutera aktuella frågor med kommundirektören och sektordirektörerna före mötets början.

Lappträsk 31.5.2023
Päivi Lempiö
Fullmäktiges ordförande