Fullmäktige sammanträder 6.9.2017 kl.18.00 i Kirkonkylän koulus matsal

Fullmäktige i Lappträsk sammanträder onsdagen 6.9.2017 med början kl. 18.00 i Kirkonkylän koulus matsal, Skolvägen 16, 07800 Lappträsk. Möteskallelsen är till påseende på kommunens webbplats.
Det justerade protokollet är framlagt till påseende måndagen 11.9.2017 i kommunkansliet kl. 09.00 – 17.00.

Lappträsk 30.8.2017
Sauli Silfvast
Fullmäktiges ordförande