Fullmäktige sammanträder 31.5.2017 kl.18.30 i Ungdomsföreningshuset Hemborg

Kommunfullmäktige i Lappträsk sammanträder onsdagen 31.5.2017 med början kl. 18.30 i Ungdomsföreningshuset Hemborg, Hopenbackvägen 10, 07850 Hindersby. Möteskallelsen är till påseende på kommunens anslagstavla och på kommunens webbplats..

Det justerade protokollet är framlagt till påseende måndagen 5.6.2017 i kommunkansliet kl. 09.00 – 17.00.

Lappträsk 23.5.2017
Christina Mickos
Kommunfullmäktiges ordf.