Fullmäktige sammanträder 27.4.2016 kl.18.30 i Kirkonkylän koulus matsal

Kommunfullmäktige i Lappträsk sammanträder onsdagen 27.4.2016 med början kl. 18.30 i Kirkonkylän koulus matsal, Skolvägen 16, 07800 Lappträsk. Möteskallelsen är till påseende på kommunens anslagstavla och på kommunens webbplats..
Det justerade protokollet är framlagt till påseende måndagen 2.5.2016 i kommunkansliet kl. 09.00 – 17.00.

Lappträsk 20.4.2016
Christina Mickos
Kommunfullmäktiges ordf.