Fullmäktige sammanträder 24.5.2023 kl. 18.00 i auditoriet vid Civiltjänstcentralen

Fullmäktige i Lappträsk sammanträder onsdagen 24.5.2023 med början kl. 18.00 i auditoriet vid Civiltjänstcentralen, Sjökullavägen 97, 07810 Ingermansby. Möteskallelsen är till påseende på kommunens webbplats..
Det justerade protokollet är publicerat på kommunens webb-plats under tiden 29.5.2023-4.7.2023.

Fullmäktigemötet är öppet för allmänheten.

Kaffeservering fr.o.m. kl. 17.30. Välkommen att diskutera aktuella frågor med kommundirektören och sektordirektörerna före mötets början.

Lappträsk 17.5.2023
Päivi Lempiö
Fullmäktiges ordförande