Fullmäktige sammanträder 24.1.2018 kl.18.00 i Kirkonkylän koulus matsal

Fullmäktige i Lappträsk sammanträder onsdagen 24.1.2018 med början kl. 18.00 i Kirkonkylän koulus matsal, Skolvägen 16, 07800 Lappträsk. Möteskallelsen är till påseende på kommunens webbplats..

Det justerade protokollet är framlagt till påseende måndagen 29.1.2018 i kommunkansliet kl. 09.00 – 17.00.

Lappträsk 16.1.2018
Sauli Silfvast
Fullmäktiges ordförande