Fullmäktige sammanträder 23.3.2022 kl.18.00 på Wasargård

Fullmäktige i Lappträsk sammanträder onsdagen 23.3.2022 med början kl. 18.00 på Wasargård, Nystugavägen 22, 07800 Lappträsk. Möteskallelsen är till påseende på kommunens webbplats..
Det justerade protokollet är publicerat på kommunens webb-plats under tiden 28.3.2022-10.5.2022.

Lappträsk 16.3.2022
Päivi Lempiö
Fullmäktiges ordförande