Fullmäktige sammanträder 22.3.2023 kl. 18.00 på Ungdomsföreningshuset Wasargård

Fullmäktige i Lappträsk sammanträder onsdagen 22.3.2023 med början kl. 18.00 på Ungdomsföreningshuset Wasargård, Nystugavägen 22, 07800 Lappträsk. Möteskallelsen är till påseende på kommunens webbplats..
Det justerade protokollet är publicerat på kommunens webb-plats under tiden 27.3.2023-2.5.2023.

Fullmäktigemötet är öppet för allmänheten.

Kaffeservering fr.o.m. kl. 17.30. Välkommen att diskutera aktuella frågor med kommundirektören och sektordirektörerna före mötets början.

Lappträsk 15.3.2023
Päivi Lempiö
Fullmäktiges ordförande