Fullmäktige sammanträder 19.4.2017 kl.18.30 i Ungdomsföreningshuset Soihtula

Kommunfullmäktige i Lappträsk sammanträder onsdagen 19.4.2017 med början kl. 18.30 i Ungdomsföreningshuset Soihtula, Soihtulavägen 8, 07820 Porlom. Möteskallelsen är till påseende på kommunens anslagstavla och på kommunens webbplats..

Det justerade protokollet är framlagt till påseende måndagen 24.4.2017 i kommunkansliet kl. 09.00 – 17.00.

Lappträsk 12.4.2017
Christina Mickos
Kommunfullmäktiges ordf.