Fullmäktige sammanträder 16.10.2019 kl.18.00 i Ungdomsföreningshuset Fädersborg

Fullmäktige i Lappträsk sammanträder onsdagen den 16.10.2019 med början kl. 18.00 i ungdomsföreningshuset Fädersborg, Harsbölevägen 191, 07870 Skinnarby. Möteskallelsen är till påseende på kommunens webbplats.

Det justerade protokollet är framlagt till påseende måndagen 21.10.2019 i kommunkansliet kl. 09.00 – 17.00.

Lappträsk 9.10.2019
Sauli Silfvast
Fullmäktiges ordförande