Fullmäktige sammanträder 14.6.2017 kl.18.30 i Kirkonkylän koulus matsal

Kommunfullmäktige i Lappträsk sammanträder onsdagen 14.6.2017 med början kl. 18.30 i Kirkonkylän koulus matsal, Skolvägen 16, 07800 Lappträsk. Föredragningslistan är till påseende på kommunens webbplats..

Det justerade protokollet är framlagt till påseende måndagen 19.6.2017 i kommunkansliet kl. 09.00 – 17.00.

Lappträsk 7.6.2017
Ulla Onnila
Kommunstyrelsens ordförande