Fullmäktige sammanträder 14.12.2016 kl.18.00 på församlingshemmet i Lappträsk

Kommunfullmäktige i Lappträsk sammanträder onsdagen 14.12.2016 med början kl. 18.00 i församlingshemmet i Lappträsk, Lappträskvägen 24 b, 07800 Lappträsk. Möteskallelsen är till påseende på kommunens anslagstavla och på kommunens webbplats..

Det justerade protokollet är framlagt till påseende måndagen 19.12.2016 i kommunkansliet kl. 09.00 – 17.00.

Lappträsk 7.12.2016
Christina Mickos
Kommunfullmäktiges ordf.