Fullmäktige sammanträder 14.11.2018 kl.18.00 i auditoriet i Civiltjänstcentralen

Fullmäktige i Lappträsk sammanträder onsdagen 14.11.2018 med början kl. 18.00 i auditoriet i Civiltjänstcentralen i Ingermansby. Möteskallelsen är till påseende på kommunens webbplats..
Det justerade protokollet är framlagt till påseende måndagen 19.11.2018 i kommunkansliet kl. 09.00 – 17.00.

Lappträsk 7.11.2018
Sauli Silfvast
Fullmäktiges ordförande