Fullmäktige sammanträder 13.2.2019 kl.18.00 i auditoriet i Civiltjänstcentralen

Fullmäktige i Lappträsk sammanträder onsdagen 13.2.2019 med början kl. 18.00 i Civiltjänstcentralens auditorium i Ingermansby. Möteskallelsen är till påseende på kommunens webbplats..

Det justerade protokollet är framlagt till påseende måndagen 18.2.2019 i kommunkansliet kl. 09.00 – 17.00.

Lappträsk 6.2.2019
Sauli Silfvast
Fullmäktiges ordförande