Fullmäktige sammanträder 13.12.2017 kl.18.00 i Församlingshemmet

Fullmäktige i Lappträsk sammanträder onsdagen 13.12.2017 med början kl. 18.00 i Församlingshemmet, Lappträskvägen 24 b, 07800 Lappträsk. Föredragningslistan är till påseende på kommunens webbplats..
Det justerade protokollet är framlagt till påseende måndagen 18.12.2017 i kommunkansliet kl. 09.00 – 17.00 och på kommunens webbplats 18.12.2017

Lappträsk 5.12.2017
Sauli Silfvast
Fullmäktiges ordförande