Fullmäktige sammanträder 12.6.2019 kl.18.00 i Ungdomsföreningshuset Valola

Fullmäktige i Lappträsk sammanträder torsdagen den 12.6.2019 med början kl. 18.00 i ungdomsföreningshuset Valola, Tuulennousu 6, 47350 Kimoböle. Möteskallelsen är till påseende på kommunens webbplats.
Det justerade protokollet är framlagt till påseende måndagen 17.6.2019 i kommunkansliet kl. 09.00 – 17.00.

Lappträsk 4.6.2019
Sauli Silfvast
Fullmäktiges ordförande