Fullmäktige i Lappträsk sammanträder onsdagen den 21.4.2021 med början kl. 18.00 som Teams-möte

Fullmäktige i Lappträsk sammanträder onsdagen den 21.4. 2021 med början kl. 18.00 som Teams-möte.

Avvikande från normala mötesförfaranden är mötet inte öppet för allmänheten p.g.a. rådande smittorisk.

Länk till streemingen publiceras här med början kl. 18.00. https://youtu.be/djsGDKV_EJY