Inlämnande av av kandidatlistor för kommunalvalet

I kommunalvalet som förrättas 13.6.2021 väljs 21 ledamöter till Lappträsk kommuns fullmäktige för en fyraårsperiod som börjar i juni 2021. Dessutom väljs ersättare för fullmäktigeledamöterna av de första icke invalda kandidaterna från varje valförbund, parti och gemensam lista i kommunalvalet ett lika stort antal som antalet ledamöter, dock minst två. En ledamot som blivit vald i egenskap av kandidat för en valmansförening utanför de gemensamma listorna har ingen ersättare.

Partiernas och valmansföreningarnas ansökningar om publicering av kandidatlistorna och meddelanden om valförbund och gemensamma listor ska lämnas in senast 4.5.2021 före kl. 16. De ansökningar som valombuden lämnat in enligt den gamla tidtabellen (senast 9.3.2021) gäller fortfarande, om inte valombudet ändrar dem senast 4.5.2021.

Partiernas och valmansföreningarnas ansökningar om publicering av kandidatlistorna jämte bilagor samt övriga handlingar och meddelanden tas emot av centralvalnämndens sekreterare Susanne Sjöblom 4.5.2021 kl. 9-16 i kommunkansliet, adress Lappträskvägen 20 A.

Lappträsk 19.4.2021

CENTRALVALNÄMNDEN