Fullmäktige i Lappträsk sammanträder onsdagen den 9.6.2021

Möteskallelsen är till påseende på kommunens webb-plats.

Det justerade protokollet är publicerat på kommunens webb-plats under tiden 14.6.2021-13.7.2021

 

Lappträsk 2.6.2021

Sauli Silfvast

Fullmäktiges ordförande