Fullmäktige i Lappträsk sammanträder onsdagen den 21.10.2020 med början kl. 18.00

Fullmäktige i Lappträsk sammanträder onsdagen den 21.10.2020 med början kl. 18.00 i Civiltjänstcentralens auditorium, adress Sjökullavägen 97, 07810 Ingermansby. Mötet hålls som ett sk. hybridmöte, då en del av deltagarna är närvarande på mötesplatsen och en del deltar i mötet via elektronisk kontakt.

Möteskallelsen är till påseende på kommunens webbplats.

Det justerade protokollet är publicerat på kommunens webb-plats under tiden 26.10-9.11.2020.

 

Före det egentliga mötet ordnas ett informationstillfälle för kommuninvånare och övriga intresserade.

Kl. 16-17 berättar vi om utvärderingsförfarandet i fråga om kommuner som har en speciellt svår ekonomisk ställning som inleddes i Lappträsk kommun i början av augusti. Utvärderingsgruppens medlemmar deltar.

Kl. 17-18 ger vi info om det ekonomiska läget. Publiken har möjlighet att ställa frågor och ge kommentarer.

Ansiktsmasker delas ut till deltagarna.

 

Lappträsk 14.10.2020

Sauli Silfvast

Fullmäktiges ordförande