Fullmäktige i Lappträsk sammanträder onsdagen den 10.6.2020 med början kl. 18.00 i Civiltjänstcentralens auditorium

Fullmäktige i Lappträsk sammanträder onsdagen den 10.6.2020 med början kl. 18.00 i Civiltjänstcentralens auditorium, adress Sjökullavägen 97, 07810 Ingermansby. Mötet hålls som ett sk. hybridmöte, då en del av deltagarna är närvarande på mötesplatsen och en del deltar i mötet via elektronisk kontakt.

Möteskallelsen är till påseende på kommunens webbplats.

Det justerade protokollet är publicerat på kommunens webb-plats under tiden 15.6-29.6.2020.

Lappträsk 3.6.2020

Sauli Silfvast

Fullmäktiges ordförande