Frågetimme för kommuninvånarna 23.9.2015 kl. 18.00 i Kirkonkylän koulus matsal

Kommunen vill stöda medborgarnas möjligheter att delta och påverka och ordnar en frågetimme för kommuninvånarna 23.9.2015 kl. 18.00 i Kirkonkylän koulus matsal. Fullmäktigeledamöterna och tjänstemännen svarar på kommuninvånarnas frågor. Kommunfullmäktiges möte börjar efter frågetimmen och det är öppet för allmänheten. Kaffeservering.