Frågetimme för kommuninvånarna 20.1.2016 kl. 18.00 i Kirkonkylän koulus matsal

Kommunen vill stöda medborgarnas möjligheter att delta och påverka. och ordnar en frågetimme för kommuninvånarna 20.1.2016 kl. 18.00 i Kirkonkylän koulus matsal. Tjänstemän från byggnadstillsynen och miljövårdsenheten i Lovisa svarar på kommuninvånarnas frågor. Kommunfullmäktiges möte börjar efter frågetimmen och det är öppet för allmänheten. Kaffeservering.