Förslag till ny avfallstaxa finns till påseende till 14.11.2016

Kymmenedalens avfallsnämnd informerar      Förslag till ny avfallstaxa

Förslag till mottagningstariff för Keltakangas avfallscentral samt en förenhetligad
tariff för avfallsstationerna.

Ett förslag till mottagningstariff för Keltakangasavfallscentral samt en förenhetligad tariff för avfallsstationerna från och med 1.1.2017 är under beredning hos Kymen jätelautakunta.

Kymen jätelautakunta bör fastställa en mottagningstariff för Keltakangas avfallscentral samt en förenhetligad tariff för avfallsstationerna, emedantariffen verkar som faktureringsgrund även för avfallsmottagningi andra hand på kommunens ansvar enligtavfallslagen 33 §.

Tariffutkasten finns till påseende på:

Lappträsk, samservicepunkten Lappträskvägen 20 A
Pyttis, tekniska kansliet, Brobyvägen 175
samt på Kymen jätelautakuntas kansli, Valtakatu 33, 45700 Kuusankoski fram till 14.11.2016 samt på Kymen jätelautakuntas sidor www.kymenjatelautakunta.fi
Under den tid tariffutkastet är framlagt kan åsikter uttryckas.
Skriftliga ställningstaganden bör inlämnas till Kymen jätelautakunta senast 14.11.2016 kl. 15.00 på
adressen: Kymen jätelautakunta, Kouvolan kaupunki, PL 32, 45791 Kuusankoski eller tekninenjaymparisto@kouvola.fi
Närmare uppgifter ger chefen för avfallsservice LeenaRautiainen t. 02061 58143
Kouvola 28.10.2016 Kymmenedalens avfallsnämnd