Förfrågan till företagarna.

Lappträsk kommun utvecklar företagstjänsterna. Till en del av ortens företagare har skickats ett frågeformulär. Vi hoppas få rikligt med svar. Redocap Oy förverkligar förfrågningen.