Företagstomtkampanj 1.5.-30.6.2021

Reservera en företagstomt i maj-juni i Lappträsk – och köpeskillingen återbetalas till dig

Tomtkampanjen som stöder återhämtningen från coronatiden är i kraft 1.5.-30.6.2021.

Under kampanjen är det möjligt att reservera en tomt vid företagsområdet i Lappträsk kommun med ett avtal, där företaget kommer att få tillbaka tomtpriset som det betalade efter att ha tagit tomten i företagsbruk. Tomterna säljs till rätt tomtpris, vilket är 3-5 € / kvadratmeter. Tomter kan reserveras vid företagsområdena Korsbron och Ingermansby (med undantag för utvidgningsområdet i Ingermansby).

– Coronatiden har vanställt det finska näringslivet och ekonomin. Undantagsvis är ett sådant företagsbidrag möjligt tack vare Finlands tillfälliga COVID-19 ramstödsprogram, säger kommundirektör Tiina Heikka.

Bidraget gäller endast tomtpriset. Byggnadskostnader och kommunalteknik så som anslutningsavgifter står köparen för i normal ordning. Högst ett belopp som motsvarar en tomtupphandling per företag kommer att tilldelas.

– Jag tror att detta kan intressera lokala företag som vill växa men inte har vågat ta steg i riktning mot tillväxt på grund av den instabila situationen. Som en företagsvänlig kommun välkomnar vi också andra än  Lappträsk företag, som är i behov av en tomt, påpekar kommundirektören.

Det lönar sig att bekanta sig med tomterna och planläggningen samt tillhörande byggnadsföreskrifter innan du reserverar tomten.

– Vi hjälper gärna till med näringslivssekreterare Jonna Nygård, säger Tiina Heikka.

Tomterna hittar du här: https://www.lapinjarvi.fi/sv/boende-och-miljo/tomter/foretagstomterna/

Syftet med bidraget är att främja kommunens näringsverksamhet och skapa förutsättningar för en livskraftig affärsverksamhet samt att förbättra sysselsättningen och stärka kommunens synlighet. Att möjliggöra affärsverksamhet genom tillhandahållande av tomter är en del av kommunens verksamhet.

Tomtkampanjen genomförs under det tillfälliga COVID-19 ramstödsprogrammet, så gränsvillkoren för stödet har definierats av Europeiska kommissionen. Stöd kan beviljas företag inom alla sektorer, frånsett primärproduktionen inom jordbruket samt sektorerna för fiske och vattenbruk, där särskilda regler om statligt stöd tillämpas. Stödet kan beviljas tillsammans med de minimis -stödet.

Kampanjens villkor (på finska)

Tilläggsuppgifter:

kommundirektör Tiina Heikka, tel. 044-720 8686, tiina.heikka@lapinjarvi.fi

näringslivssekreterare Jonna Nygård tel. 044-720 8697 jonna.nygard@lapinjarvi.fi