Företagare: Välkommet att höra om Taitopaikka 2.5.2016

Bästa lokala företagare,

VÄLKOMMEN ATT HÖRA OM TAITOPAIKKAS VERKSAMHET OCH MÖJLIGHETER FÖR DITT FÖRETAG!

Måndagen den 2.5.2016
kl. 18-19 i Mehiläispesä (Stamvägen 3)
Kaffeservering

På plats är Taitopaikkas husvärd Kai Nurminen, kommundirektör Tiina Heikka och ordförande för Lappträsk företagare rf, Ritva Lill-Smeds.

Taitopaikka, som fungerar med det nya konceptet i Lappträsk, är ett servicecenter för arbetskraften som sammanför yrkeskunniga, företagare, föreningar och läroverk.

TAITOPAIKKA möjliggör för företag:

–          lätt och riskfri, riktad rekrytering

–          att arbetstagaren redan i Taitopaikka får utbildning i en viss uppgift

–          kan fungera som mentor för de som får arbetsträning

–          att få anställda genom arbetsprövning, läroavtal eller genom lönesubventionerat arbete

–          låg tröskel för sysselsättande och stöd vid rekryteringens alla skeden

Taitopaikka är i Taitotalo i Porlom och verksamheten stöds av Nylands TE-byrå.

 

Tilläggsinformation ger

Husvärd Kai Nurminen
tfn 044-7208693
kai.nurminen@lapinjarvi.fi