Företag och föreningar inom turismbranschen träffas 4.11.2015 kl. 18

Producerar du tjänster inom turismbranschen i Lappträskområdet
eller skulle du vara intressera att producera tjänster?
Lappträsk kommun sammankallar serviceproducenterna inom
turismbranschen för kommande turismprojekt.
Kom med och diskutera frågan i Kirkonkylän koulus matsal
onsdagen 4.11.2015 kl. 18. Välkommen!