Föreningsundersansökan har förlängts till den 21.5.

Föreningsunderstöd används för att stödja och skapa förutsättningar för tillhandahållande av idrotts-, kultur- och konsttjänster, hembaserat och pedagogiskt arbete samt konstutövning och hobby i enlighet med de kriterier som godkänts av bildnings- och välfärdsnämnden (15 februari 2021) § 22). En registrerad förening i Lappträsk kommun eller som anordnar av verksamhet i Lappträsk kan ansöka om föreningsunderstöd.

Totalt har 17 500 euro reserverats för föreningsunderstöd i 2024 års budget för bildnings- och välfärdsnämnden. Bildnings- och välfärdsnämnden fattar beslut om fördelning av föreningsbidrag i maj. Nämnden kan om den vill lyfta fram en viss målgrupp eller verksamhetsform under olika år på det sätt den själv väljer. I år framhålls i föreningens bidragsansökan:
a) driftsbidrag till ungdomsföreningar, och
b) förberedelse av programmet för 450-årsjubileet för Lappträsk kommun.

Föreningsbidrag söks med hjälp av elektronisk blankett.

Läs mer här: Föreningsunderstöd