Föreningsforum 2.11.2017 kl. 18.00

Föreningsforum

Tid: torsdagen 2.11.2017 kl. 18.00

Plats: Lukon maja

Deltagare: Organisationer och föreningar från Lappträsk, kommunens representanter och förtroendevalda

Program:

Diskussion om Lappträsk som en människoorienterad kommun från organisationernas och föreningarnas synvinkel

Diskussion om samarbetsmöjligheter mellan kommunen, föreningar och organisationer

Vi ber om önskemål och tankar av föreningar och organisationer för att utveckla samarbetet.

VÄLKOMMEN!

Pia Aaltonen
direktör för bildningsväsendet

Servering: smörgås och kaffe/te

O.s.a. Vänligen meddela senast 30.10.2017 till minna.toropainen@lapinjarvi.fi om ni deltar.