Förberedelserna inför bildandet av Lappträsks och Mehiläinen Oy:s samriskföretag framskrider fint

Lappträsk kommun och Mehiläinen Oy förhandlar om bildandet av ett samriskföretag för att producera äldrevårdstjänster. På samriskföretagets ansvar skulle övergå effektiverade samt övriga boendetjänster, hemvård, rehabilitering, dagsverksamhet och stödtjänster. Beviljande av  tjänster samt beslut om klientavgifter fattas fortfarande i kommunen. Samtidigt byggs en tillbyggnad till Onnikoti för att ersätta Tallmogårdens lokaler. Tallmogården tas ur bruk år 2020.

 

Förhandlingarna för att bilda ett sote-företag och utkontrakteringen av äldrevårdstjänsterna har framskridit så bra, att beslut i ärendet kommer att göras i en nära framtid. Tidtabellen har preciserats och ärendet kommer att behandlas av kommunstyrelsen den 29.4.2019 och av fullmäktige den 9.5.2019.