Förbättring av riksväg 6 vid Pockar, Lappträsk

Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) i Nyland meddelar om publiceringen av en kungörelse som gäller beslut om godkännande av den vägplanen som nämns i rubriken. NTM-centralen i Nyland delger ärendet offentligt genom kungörelse på det sätt som föreskrivs om offentlig kungörelse i förvaltningslagen samt genom att publicera kungörelsen i flera
dagstidningar med allmän spridning på området. (108 § i lagen om trafiksystem och landsvägar och 62 a § i förvaltningslagen)

Kungörelsen publiceras 4.5.2023 på adressen https://vayliensuunnittelu.fi/sv/s/wsd5/hyvaksymispaatos

Kungörelsen finns till påseende 4.5.2023 – 12.6.2023.

Mer information om planen
Mira Aaltonen (NTM-centralen i Nyland),
tel. 0295026290, mira.aaltonen(at)ely-keskus.fi