Förbättring av riksväg 6 vid Pukaro, Lappträsk, vägplan

Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) i Nyland publicerar på sitt informationsnät en kungörelse enligt lagarna om trafiksystem och landsvägar (503/2005) samt enligt förvaltningslagen 62 a §, som berör godkännande av vägplanen i rubriken. NTM-centralen offentliggör ärendet genom en offentlig kungörelse så som det i förvaltningslagen har stiftats samt genom att publicera kungörelsen i flera lokala tidningar.

Kungörelsen är publicerad i informationsnätet på NTM-centralens i Nyland webbplats www.ely-keskus.fi/sv/kuulutukset 5.5.2022.

Kungörelsen finns till påseende 5.5. – 6.6.2022.

Ytterligare information om planen fås av NTM-centralen i Nyland

Mira Aaltonen, tfn. 0295 026 290, e-post mira.aaltonen@ntm-centralen.fi