Flygbilder tas över Kapellby och Pockar

Under våren tas det flygbilder över Kapellby och Pockar för att utfärda grundkartor för planering av byggnadsplan och kommunalteknik.

Fotograferingsplatserna identifieras med vita korssignaler. Fotograferingen görs inom närmaste veckorna. Det meddelas skilt när flygbilderna tagits, varefter signalerna kan tas bort ifall de stör. Området som fotograferas syns på kartan med röda streck, vilken hittas på kommunen webbsida www.lapptrask.fi/aktuellt eller på kommunens anslagstavla.

Projektet utförs av Origo Oy.

Tilläggsuppgifter teknisk direktör Mauri Kivelä (019) 510 8635.