Eventuella fördröjningar i tjänsten från och med 26.10.2022 på grund av uppdatering av Lovisas patientdatasystem

Lovisa hälsovårdscentral uppdaterar patientdatasystemet från och med 26.10.2022. Detta medför eventuella fördröjningar i tjänsten bland annat vad gäller mottagningen och mottagningen för brådskande vård samt förnyande av recept åtminstone under resten av veckan. Vi beklagar eventuella olägenheter som uppdateringen medför och ber om förståelse av kommuninvånare.

Om du i början av veckan har begärt att ditt recept ska förnyas och det inte har förnyats senast på fredag, rekommenderar Lovisa stads grundtrygghetscentral att du kontaktar hälsovårdscentralen. Om du har en egenvårdare, borde du kontakta din egenvårdare.

Kontakta i första hand hälsovårdscentralen via Klinik-tjänsten:

https://pro.klinik.fi/contact/loviisa-terveyspalvelut

Om du inte kan kontakta hälsovårdscentralen på webben, kan du även ringa, tfn 019 505 13 00, telefontjänsten har öppet vardagar klockan 8–15. Mottagningen endast med tidsbokning, så ring alltid på förhand.