Europarlamentsvalet 2014

Förhandsröstning

Förhandsröstningen i kommunen ordnas enligt följande: Lappträsk kommungård, Lappträskvägen 20 A, 07800 Lappträsk, ons 14.5 – to 15.5 kl. 9-16, fre 16.5 kl. 9-14, lö 17.5 – sö 18.5 kl. 10-14, må 19.5 kl. 9-17, ti 20.5 kl. 9- 16.

Röstning i anstalt

Röstningen i anstalter tillkännages de röstande genom kungörelser som anslås i ifrågavarande anstalt.  

Hemmaröstning 

Person, vars rörelse- eller funktionsförmåga är så begränsad, att han eller hon inte utan oskäliga svårigheter kan ta sig till röstnings- eller förhandsröstningsstället, får förhandsrösta hemma. Anmälan om hemmaröstning görs skriftligen eller per telefon till kommunens centralvalnämnd senast 13.5.2014 kl. 16.00 under adress Lappträskvägen 20 A, 07800 Lappträsk tfn (019) 510 860. Anmälningsblanketter fås från samservicepunkten i kommunkansliet.  

Röstning på valdagen 

Valet förrättas söndag 25.5.2014. Vallokalerna är öppna kl. 9.00 – 20.00 och röstningsområden och -ställen är följande

 Lappträsk södra röstningsområde  Ungdomsföreningshuset Hemborg

Lappträsk mellersta röstningsområde     Kapellby skola   

Lappträsk västra röstningsområde  Färdighetshuset i Porlom

Lappträsk norra röstningsområde    Pukaron koulu benämnda skola

 

 Röstförrättningen underlättas om Ni tar med Er meddelandekortet som befolkningsregistercentralen sänt till alla röstberättigade vilkas adress är känd. Den röstande är skyldig att för valförrättaren styrka sin identitet. 

Tilläggsuppgifter i valfrågor erhålls av centralvalnämndens sekreterare Susanne Sjöblom tfn (019) 510 8631 eller förnamn.efternamn@lapinjarvi.fi

Lappträsk 5.5.2014 

Centralvalnämnden