Enkät om hur nöjda Lappträsk kommuns invånare är

Enkät om hur nöjda Lappträsk kommuns invånare är

Lappträsk kommun frågar med en enkät av kommuninvånarna hur nöjda de är med kommunens service.

Kommuninvånarenkäten genomförs i huvudsak elektroniskt via en link som finns på kommunens webbplats, men svarsformulär i pappersform finns att få på biblioteket och kommungården.

Svarstiden är 13.5.2014 – 25.5.2014.

Enkätens resultat används år 2014 då planen för serviceproduktionen och planen för servicenätet uppgörs.

Lappträsk kommun